Biznesowa umowa

Zagraniczny wyjazd służbowy. Jak ubezpieczyć pracownika?

Współczesny rynek pracy jest na tyle rozbudowany i międzynarodowy, że pracodawcy coraz częściej skłonni są wysyłać swoich pracowników na zagraniczne wyjazdy służbowe. Przy okazji tego pojawia się wiele pytań, w tym te, dotyczące odpowiedniego ubezpieczenia, którym takiego podwładnego należy objąć.

W niniejszym artykule postaram się rozwiać wszystkie wątpliwości dotyczące ubezpieczenia pracownika podczas służbowej podróży zagranicznej.

Ochrona zdrowia

Najbardziej podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej powinien objąć pokrycie wszelkich kosztów leczenia. Choroba czy wypadek nie wybiera i ulec może jej również pracownik przebywający w delegacji. Jeżeli nie jest on ubezpieczony dodatkowo, koszty leczenia ponosi pracodawca. W ramach takiego ubezpieczenia, refundacji ulegają wszelkie niezbędne zabiegi i badania wykonane w trybie ambulatoryjnym, operacje, koszty pobytu w placówkach medycznych, transport medyczny, a także zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych.

Rozszerzenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia to tylko podstawowy i absolutnie niezbędny zakres ochrony pracownika podczas wyjazdu. Najlepiej rozszerzyć go o inne ryzyka. Najbardziej może się przydać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. W jego ramach pracownik, który uległ wypadkowi podczas wyjazdu, otrzyma odszkodowanie. To zabezpieczenie również dla pracodawcy, przed roszczeniami pracownika do dodatkowych form odszkodowania z tytułu wypadku.

Pracownicy na lotnisku

Pracodawca powinien ubezpieczyć pracownika podczas podróży służbowej, foto:fotolia.com

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pokrywa szkody, jakie pracownik w trakcie wyjazdu wyrządzi osobom trzecim. Jest to przydatne w przypadku niektórych profesji, które mogą szczególnie narażać na szkody zwłaszcza na mieniu. Natomiast ubezpieczenie bagażu obejmuje zaginięcie, zniszczenie i kradzież bagażu, także zawierającego służbowy sprzęt, taki jak laptop i telefon komórkowy. Świadczenie assistance gwarantuje udzielenie natychmiastowej pomocy, także podczas wyjazdu zagranicznego. Dodatkowo oczywiście ubezpieczenie pracownika może objąć wszelkie standardowe sytuacje, takie jak opóźnienie lub odwołanie lotu, czy następstwa działań wojennych. Wiele jest specyficznych zawodów, w ramach których ubezpieczyć można pracownika w delegacji od skutków niebezpiecznej i wymagającej pracy fizycznej.

EKUZ nie wystarczy?

Warto zaznaczyć, że chociaż każdy obywatel polski wyjeżdżający do krajów należących do Unii Europejskiej, powinien posiadać kartę EKUZ, to uprawnia ona jedynie do podstawowej formy leczenia, czyli wszelkich zabiegów ratujących życie i zdrowie. Inne usługi medyczne nie są już nim objęte i powinny się odbywać na terenie kraju pochodzenia. Sam transport medyczny do kraju nie jest finansowany. Dlatego nie można uznać karty EKUZ za wystarczającą formę ochrony pracownika w trakcie podróży służbowej i koniecznie trzeba wykupić mu odpowiednią polisę. Często podróże odbywają się poza terytorium UE, a wtedy EKUZ jest zbędny, ponieważ nie pokrywa nawet podstawowych zabiegów.

Umowa podpisanie

Otwarta forma polisy jest lepszym rozwiązaniem dla pracodawcy, foto:fotolia.com

Jaka polisa?

Jeżeli pracodawca często wysyła swoich pracowników w podróż służbową, zamiast zwierać każdorazowo imienną polisę, co jest rozwiązaniem pracochłonnym i kumuluje dodatkowe koszty, lepiej zdecydować się na formę otwartą polisy. Takie porozumienie zawiera się przeciętnie na rok. Ubezpieczycielowi podaje się średnią liczbę dni, w takcie których pracownicy mieliby być objęci takim ubezpieczeniem. Po czasie trwania polisy, następuje jej rozliczenie, czyli przeliczenie dni kiedy faktycznie pracownicy przebywali w delegacji. Jeżeli opłacona była nadwyżka, przechodzi ona na kolejny rok. Innym, jeszcze bardziej wygodnym dla właścicieli firm, rozwiązaniem jest specjalnie skonstruowana umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym, w ramach której nie trzeba go informować o delegacji pracowników. Rozliczenie następuje wyłącznie po zgłoszeniu szkody przez pracodawcę.

Międzynarodowe korporacje, nierzadko wyposażają swoich pracowników w służbowe karty kredytowe. Nie tylko pozwala to na wygodne rozliczenie kosztów zakwaterowania i wyżywienia podczas wyjazdu, ale gwarantuje także dodatkowe ubezpieczenie. Banki, by przyciągnąć dużych klientów, oferują częstokroć bardzo preferencyjne warunki takiego zabezpieczenia. Warto dokładnie zapoznać się z ofertą takiej karty kredytowej, bo takie ubezpieczenie może okazać się dobre, a przy tym niedrogie.

Spotkanie biznesmenów

Podpisując umowę ubezpieczeniową należy dokładnie przeanalizować jej warunki i wykluczenia, foto:fotolia.com

Najczęstsze wykluczenia

Oczywiście, tak jak przy każdym ubezpieczeniu, także i wyjazd pracownika w podróż służbową roją się od wykluczeń. Najbardziej podstawowe to: leki i wszelkie medykamenty, których zakup nie był konieczny, operacje plastyczne, zabiegi upiększające, koszty dentystyczne i wszelkie protezy.

Natomiast, jeżeli w takcie wyjazdu przydarzy się wypadek czy choroba kończąca się zgonem pracownika, koszt sprowadzenia zwłok do kraju zawsze leży po stronie pracodawcy.

Koszty polisy przy całości kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa, nie będą bardzo obciążającym punktem budżetu. Średnio jest to koszt kilkunastu złotych za jeden dzień wyjazdu. Poniesienie go ustrzec może firmę przed dużo poważniejszymi kwotami, które trzeba zapłacić za leczenie i inne nieprzewidziane sytuacje, które mogą stać się udziałem pracownika. Trzeba pamiętać, że zgodnie z polskim prawem, ponosi je właśnie firma delegująca pracownika na wyjazd służbowy. Dlatego warto wykupić odpowiednią polisę.

Udostępnij na