Zawieranie umowy ubezpieczenia

Wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej. Kiedy polisa turystyczna nie działa?

Wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej to najprościej mówiąc, wszelkie sytuacje, kiedy ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę. Są one nieraz bardzo szerokie i z ewentualnymi wykluczeniami, z którymi należy zapoznać się przed zawarciem polisy turystycznej. Zostały one zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, stanowiących nieodłączny element każdej polisy.

Standardowe wykluczenia

Przede wszystkim przy okazji każdej polisy, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku rażącego niedbalstwa lub zostały zrobione umyślnie. Przykładowo, jeżeli w trakcie podróży nie były zapewnione podstawowe wymogi bezpieczeństwa, a dojdzie do wypadku, nie można rościć o odszkodowanie z takiego tytułu. Podczas wyjazdu należy zapoznać się z obowiązującym na miejscu prawem i przestrzegać go. Jest to istotne zwłaszcza w momencie wyjazdu do któregoś z krajów arabskich. Oczywiście powszechnym i zrozumiałym wykluczeniem jest prowadzenie działalności przestępczej i próba złamania prawa, a także na przykład wypadek, który przydarzył się gdy kierujący był pod wpływem alkoholu, narkotyków albo prowadził pojazd nie mając ku temu stosownych uprawnień.

samochód, spisywanie strat

Polisa nie pokrywa strat poniesionych w wyniku naszego niezbalstwa, zdjęcie ilustracyjne, foto:fotolia.com

Ubezpieczenie bagażu również posiada szereg wykluczeń, przede wszystkim nie obejmuje pieniędzy w gotówce. Także zdecydowanie lepszym pomysłem jest korzystanie na miejscu z karty płatniczej, którą w razie zaistnienia niebezpiecznej sytuacji, można zwyczajnie zablokować, nie tracąc przy tym wszystkich środków przeznaczonych na wakacje. Wszelkie cenne przedmioty, jak biżuteria, lepiej zostawić w domu. Na sprzęt sportowy trzeba wykupić dodatkowe rozszerzenie. W OWU można znaleźć całą listę nieobjętych ubezpieczeniem przedmiotów w bagażu.

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczyciel nie poniesie kosztów leczenia i transportu medycznego do kraju, jeżeli przyczyną pogorszenia się stanu zdrowia ubezpieczonego jest choroba przewlekła, o istnieniu której miał on świadomość. Jeżeli stan zdrowia był przeciwwskazaniem do odbycia podróży, pokrycie kosztów się nie należy. Inaczej jest w przypadku ciąży. Obecnie na rynku są już ubezpieczenia turystyczne na specjalnych warunkach, obejmujące kobiety w ciąży. Zwykle polisa nie pokryje kosztów związanych z porodem, jeżeli nastąpił on po 32 tygodniu ciąży. Ubezpieczenie wyklucza również koszty leczenia związane z chorobami wenerycznymi, a także zarażeniem wirusem HIV.

Ciąża

Na rynku pojawiły się także specjalne ubezpieczenia dla kobiet w ciąży, foto:pixabay.com

Oczywiście wszelkie polisy turystyczne obejmują jedynie zakres powrotu ubezpieczonego do zdrowia na tyle, by umożliwiał mu podróż na teren Polski. Nie będą zatem nim objęte wszelkie operacje czy zabiegi, które nie wiążą się z ratowaniem życia i którym można się poddać już w placówce medycznej na terytorium Rzeczypospolitej.

Udając się na wycieczkę do innego kraju, zwłaszcza w klimacie tropikalnym, należy wykonać szczepienia obowiązkowe i zalecane. Bez tej podstawowej profilaktyki nie ma co liczyć na odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego, jeżeli już zachorujemy.

Pokrycie kosztów leczenia w ramach polisy turystycznej obejmuje tylko niezbędne zabiegi ratujące życie i zdrowie. Zwrotu poniesionych kosztów nie dostaniemy, jeżeli celem wyjazdu jest operacja plastyczna i jakikolwiek zabieg z zakresu medycyny estetycznej, a także leczenie dentystyczne, czy zakup okularów korekcyjnych. Także jeżeli za granicę jedziemy podreperować własne zdrowie, do sanatorium albo uzdrowiska, nie powinniśmy wybierać polisy turystycznej, która nie zapewni zwrotu kosztów.

Zawieranie umowy ubezpieczenia

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia, należy dokładnie zapoznać się z warunkami OWU, zdjęcie ilustracyjne, foto: fotolia.com

Polisy turystyczne

Polisy turystyczne w podstawowym zakresie nie obejmują uprawiania sportów, które nazywa się wyczynowymi lub ekstremalnymi. Granice są tutaj bardzo płynne, a za sporty ekstremalne uznane są nawet, zdawałoby się, spokojne aktywności. Dlatego jeżeli planujemy jakikolwiek większy wysiłek fizyczny podczas wakacji, na przykład jazdę na rowerze, lepiej dopłacić kilka złotych i rozszerzyć swój zakres ubezpieczenia także o to. Daje to duże poczucie bezpieczeństwa, że w każdej sytuacji uzyskamy odpowiednie leczenie.

Typowo turystyczne ubezpieczenie obejmujące kradzież, zniszczenie lub zaginięcie bagażu, nie zadziała, jeżeli zostanie on skonfiskowany przez służby celne, w sytuacji gdy znajdzie się w nim sprzęt zabroniony czy niezbezpieczny. To samo dotyczy wyjazdu na teren objęty działaniami wojskowymi, manifestacjami, zmasowanymi ruchami społecznymi. Lepiej na bieżąco śledzić komunikaty wydawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i unikać podróży do takich miejsc, co skończyć się może nieprzyjemnie. Ewentualnością jest wykupienie specjalistycznej polisy, która obejmuje sytuacje tego typu.

Wskazany powyżej wachlarz wykluczeń stosowanych przez zakłady ubezpieczeń jest szeroki, a także wiążący, co znaczy że mało zyskamy w trakcie sądowej batalii z ubezpieczycielem. Jak się jednak wydaje, stosowane wyłączenia są logiczne i odpowiadają sposobowi postępowania odpowiedzialnego człowieka. Wszelkie sytuacje, które są zawarte w wyłączeniach w OWU, wywołujemy na własne ryzyko.

Udostępnij na