Kategoria:Ubezpieczenie

Dziecko na wycieczce

Ubezpieczenie wycieczki szkolnej

28 sierpnia 2014 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które zmieniło dotychczas obowiązujące przepisy. Dotyczy ono organizacji wycieczek szkolnych. Znaleźć w nim można zapis, że jedna osoba może pełnić funkcję zarówno kierownika, jak i opiekuna wycieczki, co ułatwia organizację wyjazdu dla małej grupki uczniów. Sporo kontrowersji wzbudził jednak inny punkt, dotyczący ubezpieczeń wycieczki szkolnej.

więcej

Szkody powstałe w wyniku trzęsienia ziemi

Ubezpieczenie od trzęsienia ziemi

Trzęsienie ziemi to bardzo niebezpieczne zjawisko przyrodnicze, które na szczęście nie zdarza się zbyt często. Jeżeli jednak do niego dojdzie, skutki są najczęściej opłakane i media donoszą o olbrzymich stratach. Więc chociaż Polska nie leży w strefie sejsmicznej, jednak zawsze warto brać pod uwagę także to ryzyko.

więcej

Zawieranie umowy ubezpieczenia

Wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej. Kiedy polisa turystyczna nie działa?

Wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej to najprościej mówiąc, wszelkie sytuacje, kiedy ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę. Są one nieraz bardzo szerokie i z ewentualnymi wykluczeniami, z którymi należy zapoznać się przed zawarciem polisy turystycznej. Zostały one zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, stanowiących nieodłączny element każdej polisy.

więcej

Podpisanie umowy

Ubezpieczenie od porwania

Według Foregin Policy Centre, na świecie dochodzi rocznie do 20 tysięcy porwań dla okupu, z czego większość w ogóle nie jest zgłaszana na policję. W Polsce zgodnie z oficjalnymi danymi zdarza się kilkanaście porwań rocznie.

więcej