Dziecko na wycieczce

Ubezpieczenie wycieczki szkolnej

28 sierpnia 2014 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które zmieniło dotychczas obowiązujące przepisy. Dotyczy ono organizacji wycieczek szkolnych. Znaleźć w nim można zapis, że jedna osoba może pełnić funkcję zarówno kierownika, jak i opiekuna wycieczki, co ułatwia organizację wyjazdu dla małej grupki uczniów. Sporo kontrowersji wzbudził jednak inny punkt, dotyczący ubezpieczeń wycieczki szkolnej.

Nowe Rozporządzenie MEN

Zgodnie z Rozporządzeniem, ubezpieczenie uczniów w trakcie szkolnej wycieczki w kraju, przestało być obowiązkowe, a stało się jedynie fakultatywne. Nadal obligatoryjne jest ubezpieczenie wycieczki zagranicznej, ale w tym przypadku działają już przepisy międzynarodowe. W ich myśl każda zorganizowana grupa dzieci i młodzieży udająca się na wycieczkę poza teren swojego kraju zamieszkania, musi posiadać ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, które rekompensuje koszty na przykład leczenia i sprowadzenia poszkodowanych dzieci do kraju.

Wycieczka szkolna

Ubezpieczenie szkolnej wycieczki, w granicach Polski, przestało być obowiązkowe, zdjęcie ilustracyjne, foto:pixabay.com

Kontrowersje

Rozporządzenie wzbudziło wiele kontrowersji. Niektóre osoby związane z oświatą, uznają nawet brak obowiązkowego ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków za dużą lekkomyślność. Wypadki mogą zdarzyć się w każdych okolicznościach, a duże skumulowanie dzieci sprzyja powstawaniu wszelkiego typu zdarzeń losowych. W obecnej formie działania przepisów, to od samej dyrekcji placówki oświatowej zależy, czy wycieczka zostanie objęta ubezpieczeniem, to znaczy czy podpisana zostanie umowa z jakimś Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Wymusza to konieczność każdorazowej konsultacji z rodzicami uczniów, którzy nie zawsze skłonni są do ponoszenia dodatkowych kosztów. Dyrekcja jednakże nie może w żaden sposób żądać od rodziców opłacenia szkolnego NNW, a także nie ma prawa zmuszać ich do podpisania oświadczeń o odmowie opłaty.

Dziecko na wycieczce

Warto przeanalizować rożne warianty ubezpieczeń podczas organizacji szkolnej wycieczki, zdjęcie ilustracyjne, foto:pixabay.com

Wykluczenia

Należy pamiętać, że ogólne ubezpieczenia posiadają szereg wykluczeń i nie zapewniają pełnego zabezpieczenia dla dzieci. Nie pokryją one na przykład kosztów leczenia specjalistycznego, a także długotrwałej rehabilitacji, które są częstym następstwem na przykład zdarzeń drogowych. Nie zawsze są one w pełnym zakresie finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i posiadanie dodatkowego zabezpieczenia jest naprawdę dobrym rozwiązaniem. Dlatego zarówno dyrekcja placówek oświatowych, jak i nauczyciele, a przede wszystkim rodzice, powinni bardzo poważnie podejść do kwestii odpowiedniego ubezpieczenia dzieci jadących na szkolną wycieczkę.

Udostępnij na