wypadek samochodu

Ubezpieczenie samochodu na wyjazd za granicę

Podróż za granicę własnym samochodem ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony otwiera przed nami niemal nieograniczone możliwości – możemy zobaczyć wszystko, co chcemy i kiedy tylko chcemy. Z drugiej strony musimy dokładnie zaplanować trasę, sprawdzić stan techniczny auta, liczyć się ze zmęczeniem spowodowanym jego prowadzeniem.

Nie należy zapominać o ubezpieczeniu pojazdu. Dobrze wiedzieć, że zakres ubezpieczenia w Polsce niekoniecznie musi pokrywać się z tym za granicą.

Ubezpieczenie OC i Zielona Karta – czy wystarczą?

Każdy kierowca w Polsce ma obowiązek wykupić ubezpieczenie OC, które zabezpiecza przed odpowiedzialnością i kosztami za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego. W praktyce oznacza to, że jeśli spowodujemy kolizję drogową, koszty naprawy uszkodzonego auta spadną na ubezpieczyciela.

Zasięg obowiązywania ubezpieczenia OC obejmuje wszystkie kraje należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do EOG przynależą państwa Unii Europejskiej (z wyłączeniem Szwajcarii) oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein. Jeśli chcielibyśmy skorzystać z pakietu OC w którymś z krajów EOG, wystarczy mieć przy sobie potwierdzenie wykupienia tego ubezpieczenia.

Awaria auta podczas podróży

Przed zagranicznym wyjazdem warto sprawdzić zakres swojego ubezpieczenia, foto:fotolia.com

W przypadku wyjazdu poza strefę EOG, rolę polisy OC przejmuje Zielona Karta, nazywana też Międzynarodowym Certyfikatem Ubezpieczeniowym. Jest wymagana w następujących państwach: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Maroko, Mołdawia, Macedonia, Rosja, Tunezja, Turcja i Ukraina. Wyrabianiem Zielonej Karty zajmują się towarzystwa ubezpieczeniowe i najczęściej ta usługa jest bezpłatna. Na wydanie zaświadczenia musimy jednak poczekać, najczęściej około dwóch tygodni. W związku z tym z prośbą o wyrobienie karty powinniśmy się zgłosić do ubezpieczyciela odpowiednio wcześniej.

Jeśli zapomnimy o zabraniu tego dokumentu, przy przekraczaniu granicy EOG będziemy zmuszeni do wykupienia dodatkowej polisy – tzw. ubezpieczenia granicznego. Obowiązuje ono przez 30 dni i pełni taką samą funkcję jak Zielona Karta.

Polisa OC i Zielona Karta to ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które są gwarantami bezpieczeństwa finansowego kierowcy, jeśli dojdzie do stłuczki lub innej kolizji drogowej. Jednak nie zapewniają pomocy przy wielu innych, niespodziewanych zdarzeniach drogowych.

Na nieprzewidziane sytuacje – pakiet assistance

Assistance jest ubezpieczeniem dodatkowym, zapewniającym pomoc w przypadku awarii samochodu. W takiej sytuacji kierowcy mogą skorzystać ze swojego pakietu, który obejmuje próbę naprawy usterek technicznych na miejscu lub, jeśli to niemożliwe, usługę holowania pojazdu. Z reguły ubezpieczyciel jest zobowiązany do podstawienia samochodu zastępczego oraz zapewnienia kierowcy zakwaterowania na czas awarii. Często możemy liczyć też na pomoc medyczną i prawną. Ponadto, w standardzie ubezpieczenia assistance mieści się usługa dowozu paliwa w wyznaczone miejsce. Jak widać, pakiet assistance sprawia, że podczas wakacyjnych wojaży możemy czuć się w pełni bezpiecznie, a nieprzewidziana awaria samochodu nie będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami.

Stłuczka

Autocasco chroni nas przed przykrymi konsekwencjami zdarzeń drogowych, foto:fotolia.com

Co ważne, ubezpieczenie assistance wykupione w Polsce obowiązuje też w innych krajach, jednak zakres świadczonych usług różni się. Wynika to z tego, że polisa gwarantuje pomoc do określonego limitu finansowego, tym samym w krajach tańszych będziemy mogli skorzystać z szerokiego wachlarza usług pomocy drogowej, w krajach droższych – już nie. To, jakie usługi wchodzą w skład naszego ubezpieczenia w poszczególnych państwach, koniecznie trzeba sprawdzić przed wyjazdem.

Co z kierowcami, którzy pakiet assistance chcieliby posiadać tylko na czas zagranicznej podróży? Istnieje możliwość wykupienia krótkoterminowej polisy assistance, która najczęściej jest ważna przez 14 dni. Wybór takiej formy ubezpieczenia wydaje się rozsądnym posunięciem.

Ubezpieczenia auta – co trzeba, co warto, a co można?

O ile ubezpieczenie OC jest obligatoryjne, o tyle nie ma obowiązku wykupienia polisy assistance. Warto jednak się na nią zdecydować. Dlaczego? Za każdą naprawę samochodu za granicą, musimy słono zapłacić. Mając pakiet assistance, nie płacimy nic. Okazuje się, że koszt zakupu polisy nie jest wysoki w zestawieniu z kosztami ewentualnego serwisu auta. Można powiedzieć, że jest to cena, jaką dobrowolnie i asekuracyjnie płacimy za nasz bezpieczny, spokojny wypoczynek.

Kolejnym nieobowiązkowym ubezpieczeniem jest autocasco, które zabezpiecza nas na wypadek kradzieży auta oraz chroni przez konsekwencjami kolizji i wypadków drogowych. O ile OC pokrywa koszty naprawy samochodów, które uszkodziliśmy, o tyle w pakiecie AC mieszczą się też koszty naprawy naszego auta.

Udostępnij na