Szkody powstałe w wyniku trzęsienia ziemi

Ubezpieczenie od trzęsienia ziemi

Trzęsienie ziemi to bardzo niebezpieczne zjawisko przyrodnicze, które na szczęście nie zdarza się zbyt często. Jeżeli jednak do niego dojdzie, skutki są najczęściej opłakane i media donoszą o olbrzymich stratach. Więc chociaż Polska nie leży w strefie sejsmicznej, jednak zawsze warto brać pod uwagę także to ryzyko.

Polska

Położenie naszego kraju nie niesie za sobą ryzyka dużych trzęsień ziemi, o skali porównywalnej do tych powstających na przykład w Stanach Zjednoczonych. Tym niemniej niewielkie trzęsienia dotyczą także nas. W 2004 roku mieszkańcy miejscowości położonych w pobliżu granicy Obwodu Kaliningradzkiego odczuli siłę bardzo intensywnych wstrząsów u naszych wschodnich sąsiadów. W tym samym roku trzęsienie nawiedziło także Podhale. Straty ogólne nie były duże, ale doszło wówczas na przykład do pękania ścian budynków, czy tłuczenia się szyb, co dla właścicieli nieruchomości kumuluje bardzo wysokie straty. Prognozy sejsmologów nie są korzystne i wiele wskazuje na to, że sytuacja będzie się powtarzać. W takiej sytuacji koniecznością wydaje się odpowiednie zabezpieczenie własnego dobytku, najlepiej poprzez wykupienie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej.

Szkody powstałe w wyniku trzęsienia ziemi

Trzęsienia ziemi mogą powodować wysokie straty, foto:fotolia.com

Definicja trzęsienia ziemi

Warto wiedzieć co w ogóle ubezpieczyciele rozumieją pod pojęciem trzęsienia ziemi. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które są niezbywalnym elementem każdej polisy, przeczytać można podobną definicję, mówiącą że trzęsienie ziemi to „zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu planety, które nie jest wywołane działaniem człowieka, więc powstaje w sposób samoistny”. Już tak sformułowany zapis każe wykluczyć z zakresu objętego ubezpieczeniem szkody górnicze. Są to dość często występujące w pobliżu kopalń tąpnięcia ziemi, które wywołują uszkodzenia konstrukcji budynków. Za takie straty osoba ubezpieczona nie otrzyma odszkodowania.

Dobrą wiadomością jest fakt, że wiele ubezpieczeń mienia, w swoim zakresie podstawowym obejmuje także ryzyko działania natury. Dotyczyć to może nie tylko indywidualnego ubezpieczenia domu, ale również obejmującego firmę i jej majątek. Wówczas straty z powodu trzęsienia ziemi mogą być naprawdę olbrzymie! Często spotyka się sytuacje, w których klienci firm ubezpieczeniowych chcą zrezygnować z ubezpieczenia obejmującego tak sporadyczne przypadki, by uiszczać niższe składki. Jest to myślenie błędne, bo nawet nieodczuwalne intensywnie drżenia ziemi są w stanie skutecznie uszkodzić konstrukcję budynków, naprawa czego kumuluje olbrzymie koszty.

Koszty ubezpieczenia

Zanim zdecydujemy się na ubezpieczenie, należy dokładnie przeanalizować OWU, zdjęcie ilustracyjne, foto: pixabay.com

Świat

O ile trzęsienia ziemi w Polsce zdarzają się raczej sporadycznie, o tyle są rejony na świecie o dużej intensywności sejsmicznej. Trzęsienia ziemi powstają w miejscach stykania się płyt litosfery. Dwie podstawowe strefy sejsmiczne to z jednej strony pierścień pacyficzny, a w nim między innymi Japonia, Samoa, Fidżi, czy Nowa Zelandia oraz strefa alpejsko-himalajska, a więc na przykład cały rejon Alp, Półwysep Apeniński, Bałkany, czy Tybet.

Ubezpieczenia podróżne w wersji standardowej zazwyczaj obejmują także trzęsienia ziemi i inne niespodziewane zjawiska przyrodnicze. Można więc liczyć na zwrot kosztów leczenia, które ponieśliśmy z powodu ratowania zdrowia i życia narażonego na niebezpieczeństwo na skutek siły żywiołu. Przy wyjeździe do regionu szczególnie narażonego na trzęsienia ziemi dobrym rozwiązaniem jest jednak zwiększenie zakresu tej ochrony, by na przykład koszty akcji ratunkowej i ewakuacji także zostały objęte danym pakietem. Pamiętać oczywiście trzeba o konieczności postępowania zgodnie z zaleceniami lokalnych służb, to znaczy na przykład o ewakuacji, jeżeli specjaliści prognozują pojawienie się trzęsienia ziemi. Tylko wówczas otrzyma się stosowne pokrycie kosztów z ubezpieczenia.

Udostępnij na