Ambulans

Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania za granicą

Choroba nie wybiera i może nas dopaść w bardzo różnych sytuacjach. Zwykle podczas wyjazdu poza granice Polski każdy zabezpiecza się i wykupuje odpowiednie ubezpieczenie. Ale czy chroni ono nas również na wypadek naprawdę poważnego zagrożenia dla zdrowia i życia?

EKUZ

Dla obywateli Polski podstawowym zabezpieczeniem pobytu na terenie Unii Europejskiej i niektórych innych krajów Europy jest posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Można ją nieodpłatnie uzyskać w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Na jej podstawie Polak ma prawo do leczenia w takim samym zakresie, jak każdy obywatel kraju, w którym przebywa. Jednakże warto wiedzieć, że za granicą będziemy leczeni jedynie w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia i życia. To znaczy, jeżeli na przykład ulegniemy wypadkowi samochodowemu, oczywiście zostaniemy przetransportowani do lokalnego szpitala, otrzymamy niezbędne leki i zostanie na nas przeprowadzona poważna operacja, ale na przykład już dalsza rehabilitacja odbywać się będzie w Polsce. Koszty specjalistycznego transportu medycznego (tak samo jak przeprowadzonej akcji ratunkowej) nie są uwzględnione w EKUZ, dlatego zawsze warto mieć indywidualne ubezpieczenie turystyczne, które pozwala na redukcję wielu kosztów.

lekarz

Karta EKUZ pokrywa koszty leczenia jedynie w sytuacji nagłego zagrożenia życia, nie obejmuje np. zabiegów stomatologicznych, zdjęcie ilustracyjne, foto:pixabay.com

Trzeba też pamiętać, że przede wszystkim ze względów formalnych rozróżnia się nieplanowane zachorowanie, do którego dojdzie poza granicami kraju oraz wyjazd na planowane leczenie, nieobjęte tego typu ubezpieczeniem i trzeba je negocjować samodzielnie.

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

Ubezpieczyciele najczęściej oferują swoje produkty turystyczne w różnorodnych pakietach, dotyczących na przykład następstw nieszczęśliwych wypadków. Skupię się teraz na jednym z elementów ubezpieczenia turystycznego, jakim jest ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą. Jest to jego niewątpliwie elementarny zakres. Dzięki niemu ubezpieczyciel zobligowany jest do pokrycia kosztów związanych bezpośrednio z leczeniem szpitalnym, ambulatoryjnym, a także zwrot środków wydanych na leki czy środki opatrunkowe. Oczywiście wszystkie procedury medyczne muszą być w tym przypadku zalecone przez lekarza prowadzącego. Najważniejszym punktem w przypadku tego typu ubezpieczeń jest wysokość sumy gwarancyjnej. Tylko do takiej kwoty możliwy będzie zwrot poniesionych nakładów. A przecież dobrze wiemy, jak kosztowne potrafi być leczenie szpitalne, zwłaszcza jeżeli mowa o bardziej skomplikowanych operacjach. Taka ochrona zadziała również w przypadku nagłego zachorowania, takiego jak na przykład zawał serca. W momencie zagrożenia życia, będzie ono ratowane aż do momentu, kiedy bezpiecznym stanie się transport chorego na terytorium Polski.

Podpisywanie umów

Podpisując umowę ubezpieczenia, należy zapoznać się z wszystkimi wykluczeniami, zdjęcie ilustracyjne, foto:fotolia.com

Nie mniej ważne jest odpowiednie rozliczanie się ze strony ubezpieczalni. Przede wszystkim firma ubezpieczeniowa powinna automatycznie pokryć wszelkie koszty aż do sumy gwarancyjnej. Należy unikać sytuacji, kiedy to my musimy zapłacić zagranicznej placówce medycznej, po czym występujemy o zwrot poniesionych przez nas kosztów. Procedury mogą trwać przez jakiś czas, a mało kto może pozwolić sobie na wydatek rzędu nawet 50 tysięcy złotych.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Przy zabezpieczeniu się od poważnego zachorowania za granicą zachęcam, jak zawsze zresztą, do wnikliwego zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Znajdują się tam wszelkie wykluczenia, w przypadku wystąpienia których nie możemy liczyć na pokrycie kosztów. Dzięki temu będziemy wiedzieć, w jakich dokładnie sytuacjach ubezpieczenie nas obejmuje.

Oczywiście należy dobrze zrozumieć, że ubezpieczenie KLZ dotyczy tylko nagłych zachorowań. To znaczy, że jeżeli podczas podróży zagranicznej lokalny lekarz wykryje u nas jakąś chorobę przewlekłą, na przykład nowotwór, który jest niewątpliwie poważnym zachorowaniem, ale w danej chwili nie zagraża naszemu życiu i możemy być przetransportowani do Polski na dalsze leczenie, podjęcie go za granicą nie uprawnia nas do wystąpienia o zwrot jego kosztów. Można dodatkowo zabezpieczyć się od ryzyka leczenia tego typu choroby, ale już w Polsce. Leczenie chorób przewlekłych, o istnieniu których wiedziano jeszcze przed wjazdem, może być objęte ubezpieczeniem, ale wymaga to wykupienia dodatkowego wariantu.

Sporty ekstremalne, wspinaczka po lodzie

Ubezpieczenia bardzo rzadko obejmują szkody powstałe w wyniku uprawiania sportów ekstremalnych, zdjęcie ilustracyjne, foto: pixabay.com

Wykluczenia

Przy tego typu ubezpieczeniu obowiązuje oczywiście szereg wyłączeń. Głównie dotyczą umyślnego doprowadzenia do pogorszenia się własnego stanu zdrowia, a za takie uznaje się na przykład próbę samobójczą, prowadzenie działalności przestępczej, czy spożywanie alkoholu i środków odurzających. Najczęściej zakres ubezpieczenia nie obejmuje zachorowanie powstałego w skutek uprawiania sportów ekstremalnych. Pamiętać również należy, że ubezpieczeniem nie jest objęte leczenie chorób, które były przeciwwskazaniem do odbycia podróży. Tym niemniej popularne na rynku ubezpieczenia turystyczne są wystarczającą ochroną na wypadek nagłego i poważnego zachorowania, o ile suma ubezpieczenia będzie dostatecznie wysoka. Nie warto na tym oszczędzać.

Udostępnij na