Tag archive: Ubezpieczenie na wyjazd

Dziecko na wycieczce

Ubezpieczenie wycieczki szkolnej

28 sierpnia 2014 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które zmieniło dotychczas obowiązujące przepisy. Dotyczy ono organizacji wycieczek szkolnych. Znaleźć w nim można zapis, że jedna osoba może pełnić funkcję zarówno kierownika, jak i opiekuna wycieczki, co ułatwia organizację wyjazdu dla małej grupki uczniów. Sporo kontrowersji wzbudził jednak inny punkt, dotyczący ubezpieczeń wycieczki szkolnej.

więcej

Zawieranie umowy ubezpieczenia

Wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej. Kiedy polisa turystyczna nie działa?

Wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej to najprościej mówiąc, wszelkie sytuacje, kiedy ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę. Są one nieraz bardzo szerokie i z ewentualnymi wykluczeniami, z którymi należy zapoznać się przed zawarciem polisy turystycznej. Zostały one zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, stanowiących nieodłączny element każdej polisy.

więcej

Uchodźcy

Zagrożenia ze strony imigrantów

Problem migracyjny to jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoi przed Europą. I to nie tylko z powodu jego wysokiej skali, ale również dlatego, że w przeciwieństwie do wielu innych kryzysów, dotyka obywateli państw europejskich bezpośrednio. Media podsycają atmosferę paniki lub przeciwnie – bagatelizują sprawę i ciężko zorientować się w tym, jak sytuacja wygląda naprawdę.

więcej