Tag archive: Ubezpieczenia wykluczenia

Szkody powstałe w wyniku trzęsienia ziemi

Ubezpieczenie od trzęsienia ziemi

Trzęsienie ziemi to bardzo niebezpieczne zjawisko przyrodnicze, które na szczęście nie zdarza się zbyt często. Jeżeli jednak do niego dojdzie, skutki są najczęściej opłakane i media donoszą o olbrzymich stratach. Więc chociaż Polska nie leży w strefie sejsmicznej, jednak zawsze warto brać pod uwagę także to ryzyko.

więcej

Zawieranie umowy ubezpieczenia

Wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej. Kiedy polisa turystyczna nie działa?

Wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej to najprościej mówiąc, wszelkie sytuacje, kiedy ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę. Są one nieraz bardzo szerokie i z ewentualnymi wykluczeniami, z którymi należy zapoznać się przed zawarciem polisy turystycznej. Zostały one zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, stanowiących nieodłączny element każdej polisy.

więcej